Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Pakeliamo tilto per Danės upę pilies gatvėje, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2016 metai
Kairių aplinkkelio projektas
Lietuvos metų gaminys, 2014 metai

DĖL PRADEDAMŲ RENGTI VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

Vadovaujantis 2017 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 31 patvirtinto Europinio standarto geležinkelio linijos KaunasLietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt), specialiojo plano dokumento registracijos numeris T00079723 (toliau – Specialusis planas), sprendiniais, Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje pradedami rengti vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai.

Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. +370 5 239 3958, faks. 8 5 212 4335, el. paštas: sumin@sumin.lt., interneto svetainė https://sumin.lrv.lt.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ juridinio asmens kodas 110053842, Mindaugo g.12, LT-03603 Vilnius, atsakingas asmuo Kristina Račkauskaitė, tel. Nr. +370 5 269 2235, el. paštas: kristina.rackauskaite@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

Projekto rengėja – UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 110053842, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Matulionytė, tel. Nr. +370 37 228 109, mob. tel. Nr +370  693 80187, faks. +370 37 205 227, el. paštas: ieva.matulionyte@kelprojektas.lt, žemėtvarkos inžinierė Kristina Kasiulienė, mob. tel. Nr. +370 682 41505, el. paštas: kristina.kasiuliene@kelprojektas.lt.

Informuojame, kad pagal Specialiojo plano sprendinius pradedami rengti vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai.

1.              Dėl rengiamų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų:

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje projektas skaidomas į šiuos etapus:

I etapu – Projekto rengėja, atsižvelgdama į Specialiojo plano sprendinius, parengs vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus. Pagal parengtus statinio projektinius pasiūlymus suformuos žemės sklypus reikalingus paimti visuomenės poreikiams ir (ar) nustatys servitutus, kad būtų užtikrinamas susisiekimas su žemės sklypais. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. II ketvirtis.

II etapu – pagal vietinės reikšmės automobilių kelių rekonstrukcijos ir statybos projektinių pasiūlymų sprendinius ir suformuotus žemės sklypus ir (ar) siūlomus nustatyti servitutus, Projekto rengėja rengs žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą. Planuojama darbų pradžia parengus ir patvirtinus projektinius pasiūlymus.

2.              Dėl rengiamų vietinės reikšmės automobilių kelių rekonstrukcijos ir statybos projektinių pasiūlymų viešumo:

Su rengiamais vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektiniais pasiūlymais susipažinti suinteresuoti asmenys gali:

–   UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;

–   AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;

–   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.

Teikti pasiūlymus dėl rengiamų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų galima nuo šio pranešimo paskelbimo iki viešo svarstymo su visuomene laikotarpio pabaigos Projektą įgyvendinančios institucijos arba Projekto rengėjos atsakingiems asmenims.

Informaciją apie parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų viešą svarstymą su visuomene bei kitas viešumą užtikrinančias procedūras pateiksime atskirai.

Parengtų vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymųviešinimas numatomas 2019 m. I ketvirtyje. 

3.      Dėl informacijos teikimo

Visa informacija apie projektą teikiama tinklalapiuose www.rail-baltica.lt ir www.kelprojektas.lt, siunčiamais pranešimais bei aukščiau nurodytais kontaktais.

 

Projektiniai pasiūlymai internete