Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Pakeliamo tilto per Danės upę pilies gatvėje, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2016 metai
Kairių aplinkkelio projektas
Lietuvos metų gaminys, 2014 metai

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL ROKIŠKIO RAJONO DAULIŪNŲ TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL ROKIŠKIO RAJONO DAULIŪNŲ TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO

 

Planavimo organizatorius: mažoji bendrija „Dauliūnų karjeras“, įm. kodas 304436172, Gėlių g. 10, LT-21401 Trakų r., tel.: 8-618-83136, el. paštas: masiulis.domas@gmail.com

 

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@kelprojektas.lt

 

Plano pavadinimas: Rokiškio rajono Dauliūnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas

 

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

 

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, atsižvelgiant į tai, kad esminių pastabų ir pasiūlymų pateiktam dokumentui nebuvo gauta, o į kitas pastabas bus atsižvelgta rengiant naudojimo planą, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

 

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, priimto sprendimo motyvais, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui MB „Dauliūnų karjeras“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)