Pakeliamo tilto per Danės upę pilies gatvėje, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2016 metai
Jakų sankryžos rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2012 metai
"Rail Baltica" rekonstrukcijos projektas
Lietuvos metų gaminys, 2012 metai
Kairių aplinkkelio projektas
Lietuvos metų gaminys, 2014 metai

UAB „ALKESTA“ ŪKINĖ VEIKLA – ASFALTBETONIO GAMYBINĖS BAZĖS REKONSTRAVIMAS MARIJAMPOLĖJE, VASAROS G. 14, POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS (PVSV)

Vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d.  LR Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-474 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, teikiame informaciją.

 UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS – ASFALTBETONIO GAMYBINĖS BAZĖS REKONSTRAVIMAS MARIJAMPOLĖJE, VASAROS G. 14 POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITA

Dokumentai:

 

Viršelis

PVSV Santrauka ataskaitai

1 priedas. PVSC licencija

2 priedas. PVSV ataskaita

3 priedas. Žemės sklypo dokumentai UAB Alkesta

4 priedas. Dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų būtinumo

5 priedas. Taršos šaltinių išsidėstymo planas 2017-04-06

6 priedas. Situacijos planas 2017-04-13

7 priedas. SAZ planas be PVSV 300m 2017-06-08

8 priedas. SAZ planas 2017-06-08

9 priedas. Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas

10 priedas. Pažyma dėl foninių koncentracijų

11 priedas. Oro taršos sklaidos žemėlapiai A4

12 priedas. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas (2)

13 priedas. Skleidžiamo kvapo vertinimas

14 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai

15 priedas. Visuomenės informavimas iki viešo susirinkimo

16 priedas. Viešo susirinkimo dokumentai