Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remonto projektas
Lietuvos metų gaminys, 2020 metai
Pėsčiųjų ir dviračių viadukas per T.Narbuto gatvę Vilniuje
Lietuvos Metų gaminys, 2019 metai
Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos projektas III etapas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 35,40 iki 45,15 km rekonstravimo projektas
Lietuvos metų gaminys, 2018 metai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ

Informuojame, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (ypatingos valstybinės svarbos  elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto 330 kV skirstyklos „Mūša“ statybai) Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – Projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo tikslas: paimti visuomenės poreikiams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  patvirtinto Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir dėl to nutraukti privačios žemės nuomos sutartis; visuomenės poreikiams paimtas žemės sklypų dalis sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus, nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projektą įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. paštas info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt.

Projektą Įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo - LITGRID AB (Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, tel. +370 707 02 171, el. paštas  info@litgrid.eu). Atsakingas asmuo: Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus Projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. +370 614 84590, el. paštas egle.sakolnikaite@litgrid.eu.

Projekto rengėjas - UAB „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. paštas info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt). Atsakingas asmuo:

Zita Bagdonienė, tel. +370 620 58769, el. paštas zita.bagdoniene@kelprojektas.lt.

 

Informuojame, kad apie Projektą viešai paskelbta ir susipažinti su parengto Projekto sprendiniais galite per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos šiais adresais:

– Joniškio       savivaldybės       administracijos       interneto       svetainėje      adresu

https://joniškis.lt/skelbimai/25/25/informacija-apie-parengta-zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projekta:526;

– LITGRID AB interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Skirstykla „Mūša“;

–  UAB „Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – Naujienos.

Šiame skelbime pateikta informacija skirta į Projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų (unikalūs Nr. 4724-0006-0117, Nr. 4724-0006-0115, adresas – Lydekių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav.) savininkams ir naudotojams bei besiribojančių su Projekto teritorija žemės sklypų (unikalūs Nr. 4724-0006-0114, Nr. 4724-0006-0118, Nr. 4724-0006-0127, Nr. 4724-0006-0133, Nr. 4400-2424-0273, adresas - Lydekių k., Gataučių sen., Joniškio r. sav.) savininkams ir naudotojams.

Pateikti pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galite per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos LITGRID AB raštu, elektroniniu paštu info@litgrid.eu arba Projektą įgyvendinančiai institucijai, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai aukščiau nurodytais kontaktais.

Aiškinamasis raštas

Planas